តើអ្នកជួបការលំបាកអញ្ជើញភ្ញៀវ ចូលរួមពិធីរបស់អ្នកដែរ ឬ ទេ?

ជាញឹកញាប់ ទោះបី តិច ឬ ច្រើន យើងតែងតែជួបប្រទេះការលំបាក់ ក្នុងរៀបចំអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួម ពិធីពិសេសៗ ដូចជា៖ ពិធីភ្ជាប់ពាក្យ អាពាហ៍ពិពាហ៍ រំលឹកខួប ឡើងគេហដ្ឋានថ្មី សម្ភោធអាជីវកម្មថ្មី ប្រជុំ សិក្ខាសាលា បុណ្យទាន បុណ្យប្រពៃណីយ បុណ្យសពជាដើម។  ការអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមពិធីណាមួយ តែងតែចំណាយពេលវេលាច្រើន ក្នុងការរៀបចំ នូវបញ្ជីឈ្មោះ បោះពុម្ភសំបុត្រ ឬ ធៀបអញ្ជើញ ។ ជាងនេះទៀត យើងលំបាក់ក្នុងការកត់ចំណងដៃ ក្នុងពិធីជុបលៀង ចំណាយពេលយូរ នៅពេលមានភ្ញៀវច្រើន ប្រឈមនឹងការភាន់ច្រឡំ បាត់បង់ ឬ កេងបន្លំជាដើម ។

ឆ្លើយតបនឹងការលំបាក់នេះ Smart Invitation ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយ តាមមធ្យោបាយទំនើប ដែលជួយលោកអ្នកគ្រប់គ្នា ឲ្យមានភាពយងាយស្រួល ក្នុងរៀបញ្ជីឈ្មោះ សម្រាប់បោះពុម្ភសំបុត្រ ឬ ធៀបអញ្ជើញគ្រប់ពិធីទាំងអស់។ Smart Invitation ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងភ្ញៀវ កត់ចំណងដៃ គ្រប់គ្រងកម្មវិធី គ្រប់គ្រងរូបថត វីដេអូ និងបង្ហាញផែនទី ងាយស្រួលស្វែងរកទីតាំងដែលប្រារព្ធពិធីទៀតផង។  

អ្នកអាចទៅចុះឈ្មោះប្រើកម្មវិធី Smart Invitation នៅលើវែបសាយ ដោយផ្ទាល់ ឬ អាចទៅទាញយកមកប្រើនៅលើទូរស័ព្ទដៃ ដាក់លើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចចល័តគ្រប់ប្រភេទ ដែលប្រើប្រព័ន្ធ ISO  និង Andriod


Leave a Reply